KIA Soluto-Những mẫu xe giảm 50% phí trước bạ trong tháng 6