khuyến cáo-Khán giả được khuyến cáo đến sớm trước trận đội tuyển Việt Nam - Saudi Arabia