khương dừa-Khương Dừa nói gì về tin đồn Trấn Thành bị gạt khỏi 'Thách thức danh hài' vì yêu sách?