Khủng bố khách sạn-Phát hiện thêm 10 thi thể gần khách sạn bị khủng bố