khu công nghiệp ở Quảng Ninh-Giang hồ lộng hành khu công nghiệp ở Quảng Ninh