khu cách ly-Phong tỏa một tầng khách sạn 5 sao ở Hải Phòng vì ca nghi nhiễm Covid-19

Xem thêm