không khí lạnh-Lý giải về nắng nóng 'kỷ lục', mỗi đợt 'hỏa diệm sơn' kéo dài 5-7 ngày

Xem thêm