Không khí hà nội ô nhiễm-Sáng 6/11, không khí ở thủ đô Hà Nội lại ô nhiễm trở lại, ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người

Xem thêm