khống chế tên cướp-U80 tước dao, khống chế tên cướp manh động