Khối u 8kg-Người phụ nữ phải cắt toàn bộ tử cung vì khối u xơ nặng 8 kg