khoác áo lính-Cầu thủ U23 VN nhận lệnh hội quân khi đang khoác áo lính