Khoa vương-Việt Hoàng - 'vựa muối' của VTV nhắc đến ai đó thủ thỉ rồi hôn chùn chụt vào điện thoại, dân chơi TikTok ôm bụng cười