khoa Hồi sức-Bên trong Khoa Hồi sức và Phục hồi chức năng đầu tiên cho BN khỏi Covid-19