kho dầu-Kho dầu Ảrập Xêút bị tấn công bằng tên lửa