khẩu trang-TP.HCM, Hà Nội bắt buộc đeo khẩu trang, chưa mở cửa đón du khách quốc tế

Xem thêm