Khát nước-Căn bệnh 'sát thủ' cả triệu người Việt mắc, dấu hiệu ban đầu chỉ là... khát nước