Kháng thể-Huyết tương của người khỏi bệnh có thể diệt nCoV