khám chữa bệnh-Bệnh nhân đi khám đông, nhiều bệnh viện gần như 'vỡ trận'