Khách sạn Đà Nẵng-Nợ ngân hàng, hàng loạt khách sạn Đà Nẵng rao bán rẻ