khách sạn Cendeluxe-Rao bán 'đại hạ giá' khách sạn 5 sao của Bông hồng vàng Thuận Thảo