Khách hàng-Chửi bới, cầm dao rượt đuổi chém shipper vì... không cho thử đồ

Xem thêm