kết quả-'Bộ tứ nguyên tử' thăng hoa, Tottenham đè bẹp Burnley