Kế toán xã tử vong-Kế toán xã tử vong sau khi thu tiền bán đất gần 8 tỷ: Người dân lo lắng nguy cơ mất trắng