KDL đại nam-KDL 6000 tỷ Đại Nam chính thức đóng cửa sau 2 lần làm 'fan meeting' dính lùm xùm của CEO Phương Hằng

Xem thêm