Kane-Thi đấu hơn người trong nửa trận, Tottenham vẫn bị Southampton cầm hòa

Xem thêm