Johnathan Hạnh Nguyễn-Bộ GTVT 'lắc đầu' trước đề xuất lập hãng hàng không vận tải của ông Jonathan Hạnh Nguyễn

Xem thêm