John-Người đàn ông gọi cho bố chỉ để báo thắng 23 tỷ tại 'Ai là triệu phú' giờ ra sao?