Jisoo-Không xui như hot girl 'bắp cần bơ', nữ sinh 2K được khen nức nở khi cosplay Jisoo, có người nói visual chẳng kém gì bản gốc