Jacinda Ardern-Thủ tướng New Zealand bán đấu giá bản sao lời miệt thị lãnh đạo đối lập để gây quỹ từ thiện