Italia-30 người trên một chuyến bay từ Ấn Độ đến Italia nhiễm COVID-19

Xem thêm