Israel-Quyết định bất ngờ của Pfizer khi 60.000 liều vaccine COVID-19 tại 1 nước có nguy cơ bị 'quăng sọt rác'

Xem thêm