iphone XS-iPhone X và iPhone XS rao bán với giá ngang dòng bình dân, có nên mua?