iPhone khoá mạng-iPhone 11 lock giảm giá chỉ bằng iPhone 7 Plus nhưng vẫn ế khách