iPhone-Apple tiếp tục phải trả thêm 113 triệu USD tiền phạt để giải quyết bê bối làm chậm iPhone hồi năm 2017

Xem thêm