iPhone-Chủ cửa hàng tố đơn vị vận chuyển 'móc' 4 chiếc điện thoại, cộng đồng tranh cãi gay gắt có phải là chiêu trò PR bán hàng?

Xem thêm