iPad Pro-iPad Pro mới sẽ có mặt lưng kính và sạc không dây MagSafe giống với iPhone 12

Xem thêm