ios mới-iOS 13.5 chính thức: Phát hiện phơi nhiễm COVID-19, mở khóa iPhone dễ hơn khi đeo khẩu trang