iOS 14.1-Apple phát hành iOS 14.1: Sửa hàng loạt lỗi mới