Indonesia-Indonesia: Gạc bông Covid-19 được dùng lại nhiều lần, nghi vấn nhân viên y tế 'mờ mắt vì tiền'

Xem thêm