Indonesia-Bộ Y tế Indonesia bị chỉ trích vì ý tưởng dùng thuốc 'một người khỏe hai người vui' thu hút khách du lịch

Xem thêm