Hyundai Santa Fe 2019-Thanh lý hàng tồn, Hyundai Santa Fe 'form' cũ giảm cao nhất 140 triệu đồng tại đại lý