hủy nổ bom khủng-Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 500 kg ở Sơn La