Hủy hoại tài sản-Nhân viên cây xanh bị đánh bầm dập, vỡ hàm khi chụp ảnh hiện trường

Xem thêm