huy động vốn-Giải cứu thua lỗ, Vietnam Airlines gọi cổ đông đổ thêm 8.000 tỷ

Xem thêm