huy động 678.000 lượt người-Quân đội huy động máy bay, gần 700.000 người ứng phó bão số 8