huy chương vàng-'Kình ngư' Nguyễn Huy Hoàng được thưởng lớn ở quê nhà Quảng Bình

Xem thêm