Hương vị tình thân phần 2 tập 44-Hương vị tình thân: Cậy đã có 'bùa hộ mệnh', Thy thoải mái khó chịu ra mặt với bà Xuân, xem mà tức!