hương vị tình thân 2-Nghịch lý Hương Vị Tình Thân: Nam là vai chính nhưng luôn thua đậm khi chung khung hình với vai phụ