Hương Giang anh ta bỏ em rồi-Khi diễn xuất lên tay, MV lên hạng