Hungary-Hungary nói tiệc sex giữa Covid-19 là 'bẫy tình báo'