Hungary-Người phụ nữ Việt trở thành 'hình mẫu chống Covid-19' ở Hungary