Hotgirl mạng Trung Quốc-Phú nhị đại tự sát vì bị 'cắm sừng', chi hơn 3,5 tỷ đồng để bao nuôi hotgirl cosplay nổi tiếng nhưng vẫn bị phản bội đau đớn