Hot teen-Đang đi học thì được 'thần nổi tiếng' độ: Là trung tâm vũ trụ trên MXH nhưng phải sống chung với sự soi mói, luôn 'rón rén' ở trường